10/06/2023   Сенбі
"Қызылтөбе лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі сайтына қош келдіңіздер!!! / Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызылтөбе селосы Уалиханов көшесі №1 / Тел: 8 (7292)46-43-30/ Факс: 8 (7292)46-43-30 / Электрондық почта: kzt_licei1@mail.ru / Мектебімізге қатынауға болатын автобустар: 13 а, 103astana

 12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1
12.07.22-1

Аттестаттау парағының үлгісі

Білім және ғылым саласындағы
азаматтық  қызметшілерді
аттестаттаудан өткізу қағидалары
мен шартына 1-қосымша

Аттестаттауға жататын азаматтық
қызметшіні аттестаттау парағы

         Аттестаттау түрі: кезекті - □; қайталап - □
(керектісін Х белгісімен белгілеу керек)
      1. Тегі, аты, әкесінің аты _____________________________
      2. Туған күні 19___ж.  "___"_________
      3. Білімі, біліктілігін арттыру, қайта даярлау жөніндегі мәліметтер (қашан және қандай оқу орнын тәмамдаған, білімі бойынша мамандығы, біліктілігін арттыру, қайта даярлау туралы құжаттар, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, берілген күні)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      4. Атқаратын лауазымы және тағайындалған күні, біліктілік санаты (дәрежесі)_________________________________________
______________________________________________________________
      5. Жалпы еңбек өтілі - __________________________________
      6. Мемлекеттік және азаматтық лауазымдардағы жалпы жұмыс өтілі______________________________________________­­­­­­________
      7. Аттестаттау комиссиясы мүшелері айтқан ескертулер мен ұсыныстар:______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      8. Аттестатталушының пікірі ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      9. Аттестатталушының қызметтік мінездемесі бойынша азаматтық қызметшінің қызметін тікелей басшысының бағалауы ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

      10. Отырысқа аттестаттау комиссиясының ______ мүшесі қатысты.
11. Дауыс беру нәтижелері бойынша аттестаттау комиссиясының әрбір мүшесі толтыратын азаматтық қызметшінің қызметін қоса берілетін бағалау парағына сәйкес бағалау:

  1. атқаратын қызметіне лайықты (дауыс саны) ________;

      2) қайта аттестаттауға жатады (дауыс саны) _________;*
      3) атқаратын қызметіне лайықты емес (дауыс саны) _________.
      12. Біліктілік санаты (дәрежесі):
1) ________ (жазумен) біліктілік санатына (дәрежесіне) лайықты
_____________________ (дауыс саны)
________________________________  (әр біліктілік санаты бойынша жеке)

  1. біліктілік санатын (дәрежесін) белгілеуге негіз жоқ

(дауыс саны) __________.
      Қорытынды бағалау ___________________________________________
_______________________________________________________________ (біліктілік санатының (дәрежесінің) сандық белгісі жазумен жазылады)
________________________________________________________________
13. Аттестаттау комиссиясының ұсынымдары (дәлелдемелерімен қоса)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

14. Ескертпелер ________________________________________________
_________________________________________________________________

      Аттестаттау комиссиясының төрағасы: ____________________
                                                                                          (қолы)
      Аттестаттау комиссиясының хатшысы:  ____________________
                                                                                          (қолы)
      Аттестаттау комиссиясының мүшелері: ____________________
                                                                                          (қолы)
                                                                                ____________________          
                                                                                          (қолы)
                                                                       ____________________
(қолы)
____________________
                                                                                          (қолы)

      Аттестаттау өткізілген күн 200___ж. "___"_____________________
      Ұйым басшысының аттестаттау қорытындысы бойынша шешімі___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     
Аттестаттау парағымен таныстым: ______________________________
                                         (азаматтық қызметшінің қолы және күні)

                                                   
Ұйым мөртаңбасының орны

                            *  қайта аттестаттаудан өту кезінде баға қойылмайды
                                                                                
Аттестаттауға жататын
азаматтық қызметшілерді
аттестаттау парағына 2-қосымша

Аттестаттауға жататын азаматтық
қызметшіні аттестаттау парағы
(аттестаттау комиссиясының мүшесі толтырады)

                                               
      Аттестация түрі: кезекті - □; қайталап өту - □
(керектісін Х белгісімен белгілеу керек)
      Т.А.Ә. _________________________________________________________
      Лауазымы ______________________________________________________
      Аттестатталушының бағасы_______________________________________
                                      (өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанғысыз)
      Аттестаттау комиссиясы мүшелерінің шешімі (төмендегінің бірі: атқаратын лауазымына сәйкес, қайта аттестаттауға жатады*, атқаратын лауазымына сәйкес келмейді):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________      Аттестаттау комиссиясы мүшелері шешімінің негіздемесі:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
      Біліктілік санатына (дәрежесіне) лайықты _____________________
      Біліктілік санатын (дәрежесін) белгілеуге негіз жоқ _________________________________________________________________
      Негіздеме:____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
      Аттестаттау комиссиясының мүшесі ______________________________
                                            (Т.А.Ә., қолы)
      Аттестаттау комиссиясының хатшысы _____________________________
                                            (Т.А.Ә., қолы)
      Күні 200__ жылғы "___" ____________

                                               *қайта аттестаттау өткізу кезінде шығарылмайды